Kennel "Z Elgardu" – Fox Terrier Wire


Odchov :: Litter

Grace z Elgardu, nar. 27.10.2018
(Blackdale Rocket x Elfie z Elgardu)
výstavy: výborná, JCh.CZ
CHOVNÁ FENA


Gabriel z Elgardu, nar. 27.10.2018
(Blackdale Rocket x Elfie z Elgardu)
výstavy: výborný, JCh.CZ
CHOVNÝ PES


Ferra z Elgardu, nar. 9.1.2018
(Gorman Star Franke x Dexy z Elgardu)
výstavy: výborná, JCh.CZ, JCh.SK, Klub.šampion mladých KCHF, Klub.šampion mladých KCHTaF, Klub.šampion KCHF, 1xBOB, 1xCACIB
zkoušky: ZN 75b.
CHOVNÁ FENA


Engie z Elgardu, nar. 1.7.2014

(Travella Sporting Chance x Brixie z Elgardu)

výstavy: výborná, Ch.CZ, Ch.ČMKU, 5xBOB, 3xCACIB, Národní vítěz, 4xCAC ČMKU
zkoušky: ZN 84b.
CHOVNÁ FENA


Elsie z Elgardu, nar. 1.7.2014
(Travella Sporting Chance x Brixie z Elgardu)
výstavy: výborná
CHOVNÁ FENA (Slovensko)


Elfie z Elgardu, nar. 1.7.2014
(Travella Sporting Chance x Brixie z Elgardu)
výstavy: výborná, 2x CAC
zkoušky: ZN 84b., MSBLT II.cena, ZV I.cena (hlas 3), PZ I.cena (hlas 2), BZ II.cena, Canisterapie – CT atest (plný počet bodů), Canisterapie - Atest krizové intervence (výborně)
CHOVNÁ FENA


Elroy z Elgardu, nar. 1.7.2014
(Travella Sporting Chance x Brixie z Elgardu)
výstavy: výborný, CAJC, BOJ
CHOVNÝ PES (p.Šimonová, Kolín)


Dexy z Elgardu, nar. 22.1.2013
(Blackdale Bright Star x Araxa z Elgardu)
výstavy: výborná, CAC, Res.CACIB
zkoušky: ZOP
CHOVNÁ FENA (zapůjčena na 1 vrh do CHS Z Elgardu)


Darsy z Elgardu, nar. 22.1.2013
(Blackdale Bright Star x Araxa z Elgardu)
výstavy: výborný, C.I.B., C.I.E., Ch.A, GCh.CZ, Ch.SK, Kl.ch.KCHF, Ch.CZ, Ch.CMKU, JCh.D.(VDH), Kl.šamp.ml. KCHF, JCh.CZ
zkoušky: ZN 84b., BL II.cena, MSBLT II.cena (davič), ZV I.cena, LZ I.cena, BZH I.cena (CACT, CT), PZ II.cena (hlas 3), BZ III.cena
CHOVNÝ PES (CHS Z Elgardu)


Casey z Elgardu, nar. 22.7.2012
(Blackdale Bright Star x Wera Star Franke)
výstavy: výborná, C.I.B., GCh.CZ, Ch.SK, Klub.šampion KCHF, Ch.CZ, Klub.šampion mladých KCHF, JCh.CZ
zkoušky: ZN 84b., MSBLT II.cena, ZV I.cena, LZ II.cena, BZ I.cena
CHOVNÁ FENA (CHS Z Vrchoslavských vrchů)


Camey z Elgardu, nar. 22.7.2012
(Blackdale Bright Star x Wera Star Franke)
výstavy: výborná
zkoušky: BZ I.cena
CHOVNÁ FENA (CHS Z Budských lesů)


Brixie z Elgardu, nar. 20.6.2010
(Loumaidlea Hearbreaker at Swanvally x Wera Star Franke)
výstavy: C.I.B, C.I.E, JCh.CZ, JCh.A, Kl.ch.ml KCHF, Klubjugendsieger 2011 (ÖKFT), Ch.CZ, Ch.CMKU, Národní vítěz, GCh.CZ, Ch.A, Klubový vítěz 2013 (TKZ)
zkoušky: ZN 81b, MSBLT III.cena, ZOP
CHOVNÁ FENA (CHS Z Elgardu)


Binkie z Elgardu, nar. 20.6.2010
(Loumaidlea Hearbreaker at Swanvally x Wera Star Franke)
výstavy: velmi dobrá
CHOVNÁ FENA (CHS Mi Amarth)


Bredie z Elgardu, nar. 20.6.2010
(Loumaidlea Hearbreaker at Swanvally x Wera Star Franke)
výstavy: výborný, C.I.E., Ch.CZ, JCh.CZ
CHOVNÝ PES (CHS Z Elgardu)


Araxa z Elgardu, nar. 12.2.2009
(Black Star Franke x Wera Star Franke)
výstavy: výborná, C.I.B., C.I.E., Ch.CZ, Ch.A, Ch.D (VDH), Klubový vítěz 2011 (KCHTaF)
zkoušky: ZN 81b., BL II.cena, MSBLT II.cena
CHOVNÁ FENA (CHS Z Elgardu)